Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzywcza z dnia 22 lutego 2022 r. o wynikach przedterminowych wyborów sołtysa wsi Wola Krzywiecka

OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY KRZYWCZAz dnia 22 lutego 2022 r.O WYNIKACH PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW SOŁTYSA […]

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃ WÓJTA GMINY KRZYWCZA o wynikach wyborów SOŁTYSÓW

WYCIĄG Z OBWIESZCZEŃWÓJTA GMINY KRZYWCZA z dnia 25 lutego 2019 roku o wynikach wyborów […]