Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami […]