Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Informacje ogólne o BIP   »   Kogo dotyczy BIP?

Kogo dotyczy BIP?

Zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty zobowiązane do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej to:

– Organy władzy publicznej
– Organy samorządów gospodarczych i zawodowych
– Podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa – Podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne
– Podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące państwowe jednostki organizacyjne
– Podmioty reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania publiczne
– Podmioty reprezentujące osoby lub jednostki organizacyjne dysponujące majątkiem publicznym
– Podmioty reprezentujące osoby prawne w których Skarb Państwa , jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów
– Związki zawodowe i ich organizacje
– Partie polityczne
– Inne podmioty wykonujące zadania publiczne