Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Współpraca zagraniczna

Akademia PL-SK

Informacja o projekcie

HISTORIA WSPÓŁPRACY

      Deklaracja współpracy pomiędzy Gminą Krzywcza (Rzeczpospolita Polska) a Gminą Zborov (Republika […]