Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Podatki i opłaty lokalne

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

URZĄD GMINY KRZYWCZAAdres: 37 – 755 Krzywcza 36Konto bankowe: 29 9093 1046 […]