Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Krzywcza, 03.07.2023 r. OA.4123. 1.2023 ZAWIADOMIENIEo zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z […]