Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Aktualności i obwieszczeniaKomunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia   »   Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Krzywcza, 03.07.2023 r.

OA.4123. 1.2023

ZAWIADOMIENIE
o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. z dnia 19 marca 2021 r. (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz §18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (tj. Dz. U. z 2019 r. r. poz. 1886), a także na podstawie zawiadomienia o wyłączeniu karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków z dnia 19.06.2023 r. znak RDZ-I.5140.63.2021/2022.DP

zawiadamiam

o zamiarze wyłączenia z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Krzywcza karty adresowej obiektu:

(budynek) dom nr 63 w miejscowości Babice, gm. Krzywcza, powiat przemyski , położony na działce nr 927 – obr. Babice, gm. Krzywcza, pow. przemyski.

Wójt Gminy Krzywcza
Wacław Pawłowski