Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Nasza Gmina Krzywcza   »   Związki, stowarzyszenia i porozumienia międzygminne

Związki, stowarzyszenia i porozumienia międzygminne

POROZUMIENIA

Porozumienie zawarte 04.03.2015 r.
Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Przemyskiego o udzieleniu dotacji na organizacje imprez ponadgminnych.

ZWIĄZKI

1). Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
ul. Rynek 13, skr. poczt. 3, 36-065 Dynów
tel./fax: (16) 652-19-90
e-mail: zwiazek@pogorzedynowskie.pl
www: www.pogorzedynowskie.pl
Akt przystąpienia: Uchwała Nr 115/XIV/2004 Rady Gminy Krzywcza z dnia 3 marca 2004 r.
Przedstawicielstwo: Gminę reprezentuje Wójt Gminy Krzywcza Wacław Pawłowski i Radna Maria Pawłowska – Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Krzywcza z dnia 11 grudnia 2014 r.

2). Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl
ul. Ratuszowa 10A, 37-700 Przemyśl
tel./fax: (16) 678-83-97
e-mail: zabytki@um.przemysl.pl
www: www.fortytwierdzyprzemysl.pl
Akt przystąpienia: Uchwała Nr 11/II/2006 Rady Gminy Krzywcza z dnia 6 grudnia 2006 r.
Przedstawicielstwo: Gminę reprezentuje Wójt Gminy Krzywcza i Radny Marek Bosak – Uchwała Nr 12/III/2006 r. Rady Gminy Krzywcza z dnia 6 grudnia 2006 r. zmienionej Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Gminy Krzywcza z dnia 11 grudnia 2014 r.

STOWARZYSZENIA

1). Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów
tel. (17) 850-65-67 fax: (17) 853-68-98
e-mail: sekretariat@karpacki.pl
www: www.karpacki.pl
Akt przystąpienia: Uchwała Nr 285/XXVIII/2001 Rady Gminy Krzywcza z 12 grudnia 2001 r.
Przedstawicielstwo: Gminę reprezentuje Wójt Gminy Krzywcza – Uchwała Nr 286/XXVIII/2001 Rady Gminy Krzywcza z dnia 12 grudnia 2001 r.

2). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie
Winne Podbukowina 37, 37-750 Dubiecko
tel./fax: (16) 651-16-87
e-mail: lgdpogorze@interia.eu
www: www.lgdpogorze.eu

3). Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „STARZAWA” z siedzibą w Stubnie
Stubno 69A, 37-723 Stubno
tel./fax: (16) 735-40-09
e-mail: biuro@lgrstarzawa.pl
www: www.lgrstarzawa.pl