Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Opinie RIO

Uchwała Nr 11/23/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. Składu orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzywcza na lata 2023-2028

Uchwała Nr 11/23/2023z dnia 8 lutego 2023 r.Składu orzekającego RIO w Rzeszowiew […]