Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywczaprzekazane Wójtowi Gminy Krzywcza  […]