Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe

Wzór oświadczeń majątkowych
Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza   […]

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Krzywcza wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Krzywcza wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta […]

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza   Beata Wielgosz […]

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Sekretarza Gminy Krzywcza przekazane Wójtowi Gminy Krzywcza Kazimierz Trojan za […]

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Wójta Gminy Krzywcza, Sekretarza Gminy Krzywczaprzekazane Wójtowi Gminy Krzywcza  […]

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Krzywcza

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Krzywcza Wacław PAWŁOWSKI za 2017 rok na początek […]