Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Ochrona środowiska

Plan gospodarki na lata 2004-2015
Obwieszczenie WOOŚ.420.13.1.2022.AK.30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 16 czerwca 2023 r.

Obwieszczenie WPN.082.1.14.2022.KCh.48Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowiez dnia 16 czerwca 2023 r.zawiadamiające […]

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 […]

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KRZYWCZA NA 2023 ROK WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH Z TERENU GMINY KRZYWCZA OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2023 R.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GMINY KRZYWCZA NA 2023 ROK WE WSZYSTKICH […]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami domowymi dla miejscowości Bachów gmina Krzywcza”.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami […]

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Krzywcza

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą […]

Informacja o odpadach komunalnych

Na terenie Gminy Krzywcza odpady komunalne, zbiórkę selektywną i odbiór odpadów RTV […]

Program Ochrony Środowiska na lata 2004 – 2015