Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jednostki pomocnicze Gminy (Sołectwa)

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS KWAŚNA Kazimiera – od 22.02.2022 r.   (WANAT Jan – do 07.01.2022 […]

Kadencja 2019-2024

SOŁTYS FEDNAR Monika – od 22.02.2021 r.   (SZUBAN Małgorzata do 31.12.2020 r.) […]

Kadencja 2019-2024

SOŁTYS ŁOZIŃSKI Paweł RADA SOŁECKA

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS DUDYCZ Franciszek, RADA SOŁECKA

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS PAWŁOWSKA Maria RADA SOŁECKA

Kadencja 2019-2024

SOŁTYS FEDYK Wiesław RADA SOŁECKA

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS GRZEGORZAK Tomasz RADA SOŁECKA

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS SITNIK Elżbieta, RADA SOŁECKA

Kadencja 2019-2024

SOŁTYS OPAŁKA Józef RADA SOŁECKA

KADENCJA 2019-2024

SOŁTYS BOSAK Marek RADA SOŁECKA