Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Krzywcza

Jestes tutaj: Strona główna  »  Kadencja 2018-2023Rada Gminy KrzywczaTerminy posiedzeń komisjiWładze i struktury   »   Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza w dniu 19.10.2021 r. o godz. 9:30

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza w dniu 19.10.2021 r. o godz. 9:30

Komisja Rewizyjna 
Rady Gminy Krzywcza

Krzywcza, dnia 2021–10-12

OA.0012.2.2021.RG
 

ZAWIADOMIENIE

            Uprzejmie informuję, że w dniu 19 października 2021 r. (wtorek) o godz. 11:00 w Świetlicy Wiejskiej w Babicach odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzywcza.

Proponowany porządek obrad obejmuje:

  1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Rozpatrzenie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji
 

(-) Marek BOSAK